10 Vanligaste frågorna

Skall jag registrera småblödningar innan mens

Om du upplever att mensen börjar med småblödningar eller brunaktiga flytningar 1-2 veckor innan den riktiga mensen börjar beror det oftast på låga progesteronvärden. Du bör då titta på sätt att öka progesteronnivån. Läs mer i avsnittet > Progesteronbrist

Mina temperaturvärden är väldigt stökiga

Stökiga temperaturvärden tyder ofta på progesteronbrist eller inflammation. Ser du ofta stökiga temperaturvärden kan det exempelvis tyda på en låggradig kronisk inflammation. Orsaken kan vara stress, toxiner, hormonstörande ämnen, brist på motion eller att man får i sig födoämnen man inte tål. Åtgärd: Läs mer under om låggradig kronisk inflammation under avsnittet > Hur du […]

Daysy dog. Inget lyser.

Om Daysy slutade att fungera beror det på att batteriet behöver bytas eller att batteriet tappat kontakt med Daysy (exempelvis om Daysy har fått en stöt eller tappats) För att byta batteri, öppnar du luckan och placerar ett nytt batteri. Om det är ett glapp så att Daysy inte får kontakt med batteriet måste du […]

Att synka Daysy med DaysyView appen utan problem

Kolla att DaysyView-appen är uppdaterad till senaste version. Om något hänger sig, radera appen, logga in på ditt konto och synkronisera på nytt. När du synkroniserar så är det en ende som skall gå till Daysy och den andra till telefonen. Vänd på sladden om synkronisering inte sker. Kolla också att ljudet på telefonen är på […]

Daysy visar bara gult och inga mätningar registreras

Att Daysy bara visar gult kan bero på två saker. Scenario 1.  Om Daysy bara surrar och inte vill genomföra några mätningar så kan det bero på att hon tror att TRRS sladden sitter inne eller att porten är trång (när Daysy är ny). Testa då att använda TRRS kabeln (den mellan Daysy och telefonen) för […]

Hur du maximerar antalet gröna dagar från start

Varje kvinna har en unik menscykel och basaltemperaturkurva. P-datorns prognoser baseras på mönster i din menscykel som i sin tur speglar hormonnivåerna i din kropp. Man kan jämföra p-datorn med ett aktivitetsarmband eller en sömnapp som mäter sömnkvaliten när du sover. Sömnappen kommer registrera hur din sömn ser ut såsom hur många timmar du sovit, […]

Måste jag ta temperaturen samma tid varje morgon?

Nej, men det är viktigt att du mäter så fort du vaknat för bäst resultat. Med en p-dator så är det alltid bra att ta temperaturen så regelbundet som möjligt. Helst en gång per dygn med minst 18 timmars mellanrum. För varje dag du missar försämras möjligheten till en optimal fördelning av röda och gröna […]

Jag har missat ett par mätningar. Vad ska jag göra?

Saknas en eller två mätningar så är det inga problem. Daysys algoritm har möjlighet att använda sin kunskap om den kvinnliga cykeln och dina tidigare mätvärden för att beräkna din fertilitet för dagen. Dock kommer flera saknade mätningar per cykel resultera i ett större antal röda eller gula dagar.

Hur snart kan jag lita på resultatet?

Du kan lita på fertilitetsresultatet från dag ett. Daysy är mer försiktig i början, det vill säga att den ger dig fler gula dagar. Allteftersom daysy p-dator lär känna dig och din kropp, kommer de gula dagarna att gradvis minska. Ju mer regelbundet du mäter desto bättre.

Hittar du inte svaren du letar efter? Kontakta kundsupporten för Daysy Sverige eller maila direkt till info@daysy.nu
Kontakta support