Daysy och mätning

Daysy visar bara gult och inga mätningar registreras

Att Daysy bara visar gult kan bero på två saker. Scenario 1.  Om Daysy bara surrar och inte vill genomföra några mätningar så kan det bero på att hon tror att TRRS sladden sitter inne eller att porten är trång (när Daysy är ny). Testa då att använda TRRS kabeln (den mellan Daysy och telefonen) för […]

Hur ofta ska jag mäta?

Varje dygn med minst 18 timmars mellanrum, eller så ofta som möjligt. När vi tittar på all data från våra användare ser vi ett tydligt samband mellan hur ofta man mäter och hur många gröna dagar man får. Enkelt uttryckt, desto oftare och mer regelbundet du mäter desto bättre. Vi definierar en ”bra” användare som […]

Måste jag ta temperaturen samma tid varje morgon?

Nej, men det är viktigt att du mäter så fort du vaknat för bäst resultat. Med en p-dator så är det alltid bra att ta temperaturen så regelbundet som möjligt. Helst en gång per dygn med minst 18 timmars mellanrum. För varje dag du missar försämras möjligheten till en optimal fördelning av röda och gröna […]

Hur mäter jag?

Du mäter så fort du vaknat, innan du stigit upp. Ta daysy och tryck kort på aktiveringsknappen. Aktiveringsringen tänds kortvarigt, och fertilitetsstatusen för den föregående dagen tänds. Tryck på knappen en andra gång och aktiveringsringen roterar medurs. Mätningen kan börja. Placera sensorn under tungan och stäng munnen. Mätningen tar ca en minut. Ett ”pip” indikerar […]

Jag har missat ett par mätningar. Vad ska jag göra?

Saknas en eller två mätningar så är det inga problem. Daysys algoritm har möjlighet att använda sin kunskap om den kvinnliga cykeln och dina tidigare mätvärden för att beräkna din fertilitet för dagen. Dock kommer flera saknade mätningar per cykel resultera i ett större antal röda eller gula dagar.

Kan jag mäta flera gånger om dagen?

Daysy kommer bara lagra den första mätningen som tas under dygnet därefter är nästa mätning möjlig efter 18 timmar. Om du är osäker på om du har tagit din temperatur eller hört ljudet efter mätningen, upprepa mätningen igen medan du fortfarande i sängen. Daysy kan göra flera mätningar, men om en temperatur redan tagits, kommer […]

Kan jag ha för stor temperaturskillnad vid ägglossning?

Egentligen inte. Generellt har en kvinna en höjning med 0,3-0,5C°. Om du har en högre höjning än 0,5° kan något ha hänt under din mätning. Var vänlig och kontakta kundsupport för mer detaljerad information.

Kan mina mätningar försvinna?

Nej. Alla mätningar sparas i daysys minne. Om du synkar daysy med daysyView har du också möjligheter att spara din data online ifall din daysy försvinner eller blir stulen. Om detta händer, var snäll att kontakta kundsupport för att få reda på vad du ska göra härnäst.

Hittar du inte svaren du letar efter? Kontakta kundsupporten för Daysy Sverige eller maila direkt till info@daysy.nu
Kontakta support