Tolka dina temperaturvärden

Högfasen är kortare än 11 dagar

Om högfasen är kortare än 11 dagar betyder det ofta att gulkroppen inte kunde överleva hela fasen på 11 dagar. Det kan bero på att gulkroppen inte har tillräckligt med näringsämnen att hämta eller att en ägglossning inte inträffade. En temperatur som inte höjs efter ägglossning tyder ofta på att en gulkropp inte bildats och […]

Mina temperaturvärden är väldigt stökiga

Stökiga temperaturvärden tyder ofta på progesteronbrist eller inflammation. Ser du ofta stökiga temperaturvärden kan det exempelvis tyda på en låggradig kronisk inflammation. Orsaken kan vara stress, toxiner, hormonstörande ämnen, brist på motion eller att man får i sig födoämnen man inte tål. Åtgärd: Läs mer under om låggradig kronisk inflammation under avsnittet > Hur du […]

Jag har väldigt hög/ väldigt låg temperatur

En extremt låg (runt 35-35,5) eller hög basaltemperatur under lågfas kan bero på flera orsaker och behöver utredas. Ofta hänger extrema temperaturvärdesnivåer samman med sköldkörteln. Sköldkörteln påverkar mycket i kroppen. Bland annat ämnesomsättningen, kroppsvikten, kroppstemperaturen, hjärtfrekvensen och blodtrycket. Vanliga symptom är konstant trötthetskänsla som inte går över av sömn, nedstämdhet, nedsatt sexlust, låg puls, lågt […]

Min lågfas är väldigt kort

En väldigt kort lågfas eller en lågfas som blir allt kortare kan vara ett tecken på att äggreserverna försämrats. Detta är vanligt ju äldre man är och närmar sig klimakteriet. Men händer det i fertil ålder är det viktigt att kolla upp. Det kan också tyda på en för låg nivå av progesteron. Åtgärd: Kontakta […]

Min lågfas är lång

Vid PCOS (Poly-Cystiskt-Ovarie-Syndrom) kan lågfasen vara längre än normalt och indikerar på insulinresistens eller höga testosteronvärden. PCOS kännetäcknas också av att ägglossningar ofta uteblir och Daysy kommer inte visa att en ägglossning skett. Dålig blodcirkulation i livmodern eller näringsbrist kan också bidra till en onormalt lång lågfas. Åtgärd: Om du har långa lågfaser i kombination […]

Hur bör min temperaturkurva se ut?

Ovan ser du en förenklad illustration samt ett exempel på en menscykel i DaysyView som visar hur temperaturkurvorna skall se ut över tid. Titta på din egen grafvy och jämför med hur den ser ut. Topparna och dalarna skall vara tydliga och konsekventa vid de olika faserna i cykeln. Ibland kommer du se extremvärden som […]

Hittar du inte svaren du letar efter? Kontakta kundsupporten för Daysy Sverige eller maila direkt till info@daysy.nu
Kontakta support