Om aktiveringsringen kontinuerligt blinkar blått behöver batteriet bytas ut.