Batteriet är dött eller får inte rätt kontakt. När du tittar på batteriplatsen ska den högra kontakten ligga under batteriet för att få kontakt med minuspolen och den vänstra kontakten ska vara lite uppböjd för att få kontakt med sidan på batteriet (pluspolen).

Om batteriet fortfarande glappar när du placerat om den eller bytt ut den:

  1. Ta ut batteriet och lyft försiktigt på de mässingsfärgade piggarna så att batteriet får kontakt med kretskortet och inte glappar.
  2. Sätt i batteriet igen.

Nu bör det gå att göra en mätning.  Observera dock att all data som matats in tidigare kommer vara kvar i Daysy. MEN du kommer inte längre kunna se dessa vid en synkronisering med DaysyView efter att du tagit ut batteriet utan du kommer bara se färgindikationer från att du öppnade batteriluckan.
Dessutom kommer det att lysa gult fram till din nästa mens. Därefter kommer du att se färgindikationer och mätningar som vanligt.