Daysy genomför ett självtest. Det tar cirka 60 sekunder och efter det fungerar daysy som normalt igen.
Detta händer när batteriluckan öppnats eller om Daysy har fått ett slag så att batteriet tillfälligt tappat kontakten med datorn.
Om du vet att du inte öppnat luckan men Daysy visar blinkande färger, öppna luckan och kolla att batteriet har bra kontakt med Daysy. 

Ta ut batteriet och lyft försiktigt på de mässingsfärgade piggarna så att batteriet får kontakt med kretskortet och inte glappar. Sätt i batteriet igen.
Nu bör det gå att göra en mätning.  Observera att all data som matats in tidigare kommer vara kvar i Daysy.
MEN du kommer inte längre kunna se dessa vid en synkronisering med DaysyView efter att du tagit ut batteriet utan du kommer bara se färgindikationer från att du öppnade batteriluckan.
Dessutom kommer det att lysa gult fram till din nästa mens.  Därefter kommer du att se färgindikationer och mätningar som vanligt.