Om Daysy slutade att fungera beror det på att batteriet behöver bytas eller att batteriet tappat kontakt med Daysy (exempelvis om Daysy har fått en stöt eller tappats)

För att byta batteri, öppnar du luckan och placerar ett nytt batteri.

Om det är ett glapp så att Daysy inte får kontakt med batteriet måste du ta ut batteriet och försiktigt lyfta på de mässingsfärgade piggarna så att batteriet får kontakt med kretskortet. Sätt därefter i batteriet igen.

Först kommer Daysy att visa många blinkande ljus. Detta är hennes självtest för att kolla så att allt fungerar bra.
Nu bör det gå att göra en mätning.

Observera att all data som matats in tidigare kommer vara kvar i Daysy. MEN du kommer inte längre kunna se dessa vid en synkronisering med DaysyView efter att du tagit ut batteriet utan du kommer bara se färgindikationer från att du öppnade batteriluckan.
Dessutom kommer det att lysa gult fram till din nästa mens.  Därefter kommer du att se färgindikationer och mätningar som vanligt.