Att Daysy bara visar gult kan bero på två saker.

Scenario 1.  Om Daysy bara surrar och inte vill genomföra några mätningar så kan det bero på att hon tror att TRRS sladden sitter inne eller att porten är trång (när Daysy är ny).

Testa då att använda TRRS kabeln (den mellan Daysy och telefonen) för att vidga porten i Daysy genom att sätta in och ta ut sladden flera gånger på raken. 
Detta måste dock göras när Daysy är aktiverat och var noga med att ta bort kabeln medan Daysy fortfarande är aktiv och inte somnat. (Annars tror Daysy att sladden fortfarande sitter inne)

Testa sedan om det går att göra en mätning. 

Ibland kan din mobil tro att hörlurarna är isatta så gör samma sak med eventuella headset och din smartphone.

Scenario 2. Om Daysy registrerar mätningar men bara visar gult varje dag?

Detta kan ske om batteriluckan öppnats eller om Daysy fått en stöt och batteriet förlorat kontakten med kretskortet.

Testa då att öppna batteriluckan, ta ut batteriet och lyft försiktigt på de mässingsfärgade piggarna så att batteriet får kontakt med kretskortet och inte glappar. Sätt i batteriet igen. 

Nu bör det gå att göra en mätning.  Observera dock att all data som matats in tidigare kommer vara kvar i Daysy. MEN du kommer inte längre kunna se dessa vid en synkronisering med DaysyView efter att du tagit ut batteriet utan du kommer bara se färgindikationer från att du öppnade batteriluckan.

Dessutom kommer det att lysa gult fram till din nästa mens.  Därefter kommer du att se färgindikationer och mätningar som vanligt.