Daysy väntar på att du ska mata in mensdata. Om du har mens, tryck ner och håll inne aktiveringsknappen tills det violetta ljuset lyser fast. Om du inte har mens, tryck inte på något och det violetta ljuset fortsätter bara att blinka.