Om högfasen är kortare än 11 dagar betyder det ofta att gulkroppen inte kunde överleva hela fasen på 11 dagar. Det kan bero på att gulkroppen inte har tillräckligt med näringsämnen att hämta eller att en ägglossning inte inträffade. En temperatur som inte höjs efter ägglossning tyder ofta på att en gulkropp inte bildats och därmed har produktionen av progesteron uteblivit.

Åtgärd: Läs mer under avsnittet  > Hur du balanserar menscykeln
Samt avsnittet om >Progesteronbrist