Ovan ser du en förenklad illustration samt ett exempel på en menscykel i DaysyView som visar hur temperaturkurvorna skall se ut över tid. Titta på din egen grafvy och jämför med hur den ser ut.

Topparna och dalarna skall vara tydliga och konsekventa vid de olika faserna i cykeln.

Ibland kommer du se extremvärden som markerats ut i din cykel. Detta är helt normalt och kan inträffa vid exempelvis feber eller pga. någon extrem förändring för just det dygnet. Exempelvis kan ett högt alkoholintag kvällen innan i kombination med kort sömn leda till ett högt temperaturvärde.
Ett onormalt värde som sticker ut från det normala räknas bort från p-datorns algoritm.

Du kan fortsättningsvis välja att inte mäta vid dessa tillfällen då det ändå kommer räknas bort. Men på det hela bör det inte vara alltför stökiga rörelser.

En balanserad menscykel innebär en jämn och kontinuerlig temperaturkurva vilket resulterar i att p-datorn visar maximerat med gröna dagar. I en menscykel på 28 dagar brukar 17-22 dagar visas som gröna och 6-11 som röda.