Generellt brukar vi säga att daysy har en inlärningfas på tre till fyra cykler. Detta innebär dock inte att du inte kommer få några gröna dagar i början. När du börjar använda daysy kommer den börja försiktigt och ge dig prognoser främst baserat på vår statistikdatabas. Ju fler mätvärden den får ta del av desto bättre lär den känna just dig och börjar då väga in just din menscykel tyngre i analysen. Daysy blir då ännu bättre på att ringa in din ägglossning och kan minimera antalet röda dagar under menscykeln.