Med daysy kommer en garanti på två år. En beskrivning av garantin är inkluderad med produkten.