1. Du mäter så fort du vaknat, innan du stigit upp. Ta daysy och tryck kort på aktiveringsknappen. Aktiveringsringen tänds kortvarigt, och fertilitetsstatusen för den föregående dagen tänds.
  2. Tryck på knappen en andra gång och aktiveringsringen roterar medurs. Mätningen kan börja.
  3. Placera sensorn under tungan och stäng munnen. Mätningen tar ca en minut.
  4. Ett ”pip” indikerar slutet på mätningen. Du kan nu ta ut termometern
  5. Daysy visar din fertilitetsstatus som gäller för de närmaste 18 timmarna.