Varje dygn med minst 18 timmars mellanrum, eller så ofta som möjligt. När vi tittar på all data från våra användare ser vi ett tydligt samband mellan hur ofta man mäter och hur många gröna dagar man får. Enkelt uttryckt, desto oftare och mer regelbundet du mäter desto bättre. Vi definierar en ”bra” användare som någon som missar färre än 10% av de möjliga mätningarna. Det är mellan 2-3 dagar vid en 28-dagars cykel.