Det bästa sättet är att alltid läsa av fertilitetsprognosen samma morgon efter att du mätt din temperatur. Är du fertil visas detta med ett rött ljust. DaysyView kan också ge dig prognoser längre fram i tiden för att underlätta vid planering.