Du kan lita på fertilitetsresultatet från dag ett. Daysy är mer försiktig i början, det vill säga att den ger dig fler gula dagar. Allteftersom daysy p-dator lär känna dig och din kropp, kommer de gula dagarna att gradvis minska. Ju mer regelbundet du mäter desto bättre.