Du har rätt att frånträda detta köp utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning. En förutsättning är dock att varan är oanvänd och oskadad. Om varan inte är i väsentligen oförändrat skick kan vi komma att göra ett prisavdrag som motsvarar varans värdeminskning. För vissa produkter, såsom hygienartiklar, gäller även obruten plombering för att ångerrätten ska kunna nyttjas.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda köpet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Mejla oss på info@daysy.se eller skicka oss brev skriftligen till:

Daysy, c/o Packing AB
Fabriksgatan 5
73635 Kungsör

Vi behöver följande information av dig:

  1. a) ordernummer (finns i din orderbekräftelse, på följesedeln eller fakturan)
  2. b) ditt namn och kontaktuppgifter
  3. c) antal och namn på de produkter som önskas returneras.

Det finns även en ångerblankett som Konsumentverket tillhandahåller som du kan använda, men du måste inte använda den. Den hittar du på konsumentverkets webbplats, www.konsumentverket.se.

Du får därefter en speciell fraktsedel från Daysy Sverige, digitalt eller via post. Det är enbart denna fraktsedel som kan användas för en retur. Fraktsedeln du får av Daysy Sverige skall fästas på ytteremballaget som medföljde Daysy. Du ska sedan återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda köpet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Returer får inte skickas egenhändigt utan speciell fraktsedel. Inte heller som postförskott eller frisvar.
Returer som inte skickas med vår fraktsedel räknas ej som giltig retur.

Återbetalning
Har du en obetald faktura för din order så är det viktigt att du själv flyttar fram förfallodatum. Det gör du på klarna.se eller genom att ringa 08-120 120 10. När vi har mottagit och kontrollerat den returnerade varan återbetalar vi snarast hela köpesumman exklusive en returhanteringsavgift på 195 sek, dock senast inom 30 dagar. Om du har betalat med faktura, direktbetalning eller förskottsbetalning överför vi pengarna till ditt bankkonto. Om du har betalat med kort krediterar vi retursumman på ditt kort.