Mens med kraftiga blödningar är ofta ett tecken på för mycket östrogen.
Det är inte bra med för lite östrogen men inte heller med för mycket. Ibland talas det om östrogendominans som inte alltid handlar om för mycket östrogen utan att balansen mellan progesteron och östrogen rubbats. Kanske har du för lite progesteron och östrogenet får därmed för stor plats.

För mycket östrogen handlar många gånger en obalans i tarmen. All östrogen avgiftas genom dina tarmbakterier och om din bakterieflora inte är i gott skick kommer du att återabsorbera östrogen och inte kunna normalisera östrogenmetabolismen.

Åtgärd: läs avsnittet  >Hur du balanserar menscykeln