Två korta pip: Daysy är nöjd med resultatet och mätningen var lyckad.

Ett kort pip: Inmatningen av mens lyckades.

Ett dovt vibrerande: Daysy är inte nöjd, mätningen eller självtestet gick inte att slutföra.