Använd ett mynt och vrid batteriluckan moturs för att öppna batteriluckan.