Om du använder daysyView utan att ha parat ihop den med daysy så kan du manuellt mata in temperaturdata. Om daysyView är ansluten till daysy så kan du inte det. Detta beror på att daysy är mer känslig än andra temperaturmätare. Därför kan du inte använda gammal temperaturdata då vi inte vill riskera att använda oss av fel information och skapa problem för daysy.