Registrera alltid din mens via daysy p-dator. Om du gjorde ett misstag när du registrerade mensen så kan du ändra detta på daysyView. Du kan endast gå bak och ändra tre dagar I tiden. För att ändra mensdag, gå till kalendern på daysyView, välj dagen du vill uppdatera och gör din ändring. Du kan ta bort eller lägga till mens för den dagen.

Så snart du gör detta kommer alla dagar därefter att ändras till en uppskattad representation. Anslut daysy, och låta henne synkronisera. Menstruationen är en viktig parameter för algoritmen, så några dagar förväntas att ändras om du justerar detta värde.