Du kan börja använda daysy p-dator så tidigt som sex veckor efter förlossningen. Först kommer din basaltemperatur visa ett typiskt sicksackmönster. Daysy indikerar gult, vilket potentiellt är fertila dagar under denna fas. Några dagar före den första ägglossningen kommer temperaturen bilda en dal i ca sex dagar före den typiska temperaturen indikerar på ägglossning. På alla menscykler efter födslar vi analyserat hittills har daysy p-dator indikerat ägglossning korrekt och visar sedan grönt efter 4-5 dagar av betydligt högre värden vilket också följer de strikta reglerna för temperaturanalys av Döring eller Sensiplan.

Vi rekommenderar kvinnor som nyligen fött (ammande eller inte) att komplettera med barriärmetod tills de första gröna dagarna visas av daysy. Därifrån kommer de flesta cykler vara relativt normala och återgå till ett grönt, rött, grönt mönster. Kvinnor som redan är bekanta med Billingsmetoden kanske vill använda den för att begränsa antalet möjliga infertila dagar under den ”gula” fasen. Men Pearl index för denna metod är lägre än för daysy så vi rekommenderar det inte om man till högsta grad vill undvika en ny graviditet.