Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för dig fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du är ifall Daysy Sverige effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen.