Daysy kommer bara lagra den första mätningen som tas under dygnet därefter är nästa mätning möjlig efter 18 timmar. Om du är osäker på om du har tagit din temperatur eller hört ljudet efter mätningen, upprepa mätningen igen medan du fortfarande i sängen. Daysy kan göra flera mätningar, men om en temperatur redan tagits, kommer den inte att registrera nästa mätning.