Nej. Daysy behöver lära sig din cykel från början som den är idag. Mensdatan kan ändras på DaysyView inom tre dagar om detta behövs. Obesrvera att på Daysy går det endast att ändra mensdatan under samma dygn.