Om du upptäcker fel på varan så gäller garantisedeln som medföljer paketet.

Om du har fått en defekt eller felexpedierad vara ber vi dig att omgående kontakta vår support. Beskriv felet så utförligt som möjligt. Om vi inte kan lösa problemet får du naturligtvis reklamera produkten för att få en ny.

Reklamationer skall göras i enlighet med de instruktioner du får av oss. Du har på grunderna i garantisedeln, upp till tre år (beroende på produkt) på dig att hävda en garantiåtgärd för en vara och då inom två månader efter att felet uppstått. Felet skall också vara av den karaktären att den inte uppkommit på grund av vårdslöshet eller felaktig användning (se bruksanvisning om skötselråd).