En väldigt kort lågfas eller en lågfas som blir allt kortare kan vara ett tecken på att äggreserverna försämrats. Detta är vanligt ju äldre man är och närmar sig klimakteriet. Men händer det i fertil ålder är det viktigt att kolla upp. Det kan också tyda på en för låg nivå av progesteron.

Åtgärd: Kontakta en gynekolog eller en fertilitetsklinik för att kolla dina äggreserver och kvaliteten på dina ägg samt om äggen verkar utvecklas som de ska.
Läs mer under avsnittet >Progesteronbrist