Ja. Daysy är konstruerad för att hantera menscykler av varierande längder utan att utgöra en säkerhetsrisk. Extrema svängningar kan dock göra användningen av p-datorn lite ineffektiv eftersom det kommer att resultera i ett kraftigt ökat antal ”gula” dagar. Fluktuationer i flera dagar är inga problem alls.

Om du normalt har en regelbunden cykel, men hade en kort period med mer variationer kommer daysy fungera bra ändå. Om du har en lång period av stora förändringar som nu har passerat kan det vara lämpligt att nollställa daysy så att hon kan snabbare följa din aktuella, mer regelbunden cykel. Vänligen kontakta support om du vill ha mer information.

Om några av dina menscykler är så långa som flera månader rekommenderar vi dock att du använder naturliga regulatorer (växtbaserade preparat). Kontakta din gynekolog för mer information.