Det beror på om det bara är smärtstillande någon gång ibland, vilket inte är något problem alls, eller om det är medicinering under en längre tid det är fråga om. Om det är det senare behöver du fråga din doktor om medicinen påverkar din basaltemperatur och därmed din menscykel. Om så är fallet ska du sluta mäta under denna period.