När alla ljus blinkar samtidigt innebär det att Daysy misstänker en eventuell graviditet.
Dock att graviditeten inte är bekräftad.