Varje dag, eller så ofta som möjligt. För varje dag du missar en mätning ökar du resultatet med minst 1-3 röda eller gula dagar per menscykel.

När vi tittar på all data från våra användare ser vi ett tydligt samband mellan hur ofta man mäter och hur många gröna dagar man får. Enkelt uttryckt, desto oftare och mer regelbundet du mäter desto bättre. Vi definierar en ”bra” användare som någon som missar färre än 10% av de möjliga mätningarna. Det är mellan 2-3 dagar vid en 28-dagars cykel.