Eftersom Daysy baserar sin algoritm på din basaltemperatur så är det just basaltemperaturen du måste mäta.

Basaltemperatur kan jämföras med en vilopuls och du uppnår denna efter ett par timmars sammanhängande djup sömn och vila. Mät därför bara när du fått tillräckligt med god sömn (minst 3 timmar).