Sammanfattat kan man konstatera att du i en välfungerande menscykel behöver en balanserad dos av östrogen och progesteron. Progesteron kan dock bara tillverkas om en ägglossning har skett. Därför är det viktigt att du ser till att du har en ägglossning så att progesteron tillverkas och att du ser till att nivån av progesteron som tillverkats inte förbrukas på annat håll så att du får en dominans av östrogen.

Vanliga orsaker till att ägglossning uteblir är inflammatoriska födoämnen, hormonstörande toxiner, för hög eller för låg BMI samt stress. Samma faktorer kan även leda till att progesteronnivån går ner.

För att förstå hur det hela hänger ihop behöver man förstå hur immunförsvaret fungerar.
Immunförsvaret är i första hand utvecklat för att skydda oss mot infektioner. När immunförsvaret utfört sitt uppdrag, att bekämpa en infektion, är dess uppgift att dra sig tillbaka och invänta nästa attack.
Låggradiga, kroniska inflammationstillstånd innebär att immunförsvaret alltid är lite uppretat och aktivt vilket gör att det hela tiden arbetar i låg grad. Det finns många faktorer som kan aktivera immunförsvaret på detta sätt. Stress, inflammatorisk mat, brist på rörelse och motion (tillika för hög ansträngning av kroppen), allergier, dålig sömn, toxiner och hormonstörande ämnen är några exempel.

Många gånger blir en kronisk inflammation väldigt tydlig i en basaltemperaturkurva då man ser stökiga och ibland extrema värden där den vanliga kurvan inte är lika tydlig utan ser mer ut som en konstant bergochdalbana.