Basaltemperaturen är din temperatur vid vila och när den mäts med en specialtermometer för just detta ändamål är värdena lägre än den temperatur du är van att se om du skulle mäta med en vanlig febertermometer.
Det är därför inte ovanligt att se temperaturgrader på runt 36 grader celsius.

Men ser du att din temperaturkurva inte går ned efter högfasen, mellan mens och ägglossning, kan det vara ett tecken på progesteronbrist.

En extremt låg (runt 35-35,5) eller hög basaltemperatur under lågfas kan dock bero på flera orsaker och behöver utredas. Ofta hänger extrema temperaturvärdesnivåer samman med sköldkörteln. Sköldkörteln påverkar mycket i kroppen. Bland annat ämnesomsättningen, kroppsvikten, kroppstemperaturen, hjärtfrekvensen och blodtrycket.

Vanliga symptom är konstant trötthetskänsla som inte går över av sömn, nedstämdhet, nedsatt sexlust, låg puls, lågt blodtryck, blodbrist, höga blodfetter, problem med matsmältning och håravfall. Har du sköldkörtelsjukdom eller autoimmuna sjukdomar i släkten är det extra viktigt att du gör en undersökning och även nämna detta för läkaren du träffar.

Åtgärd: Ett första steg är att ta blodprover hos en läkare för att testa sköldkörtelns funktion (TSH, T3 & T4). Läs mer om sköldkörteln under avsnittet  >Progesteronbrist