Pearl Index är namnet på en branschstandard som klassificerar graden av effektivitet för olika preventivmedel. Måttet anges på en skala mellan 1-100 och tas fram genom att preventivmedlet testas i flera oberoende kliniska studier. För att kunna få ett tillförlitligt värde behövs fler än 10 000 menscykler tas in i beräkningen. Pearl index visar hur många oönskade graviditeter som inträffar när 100 kvinnor använder preventivmedlet kontinuerligt under ett år. Ju lägre Pearl index desto högre blir effektiviteten i procent. Om 4 av 100 kvinnor som använder ett specifikt preventivmedel under ett år blir oönskat gravida motsvarar detta Pearl Index 4. Preventivmedlet har då en effektivitet på 96 procent.

Det är viktigt att inte blanda ihop metodeffektivitet och användareffektivitet. Metodeffektivitet talar om hur effektiv metoden är vid korrekt användning och användareffektivitet visar hur effektiv metoden är om användaren inte följer instruktionerna. I Daysys fall skulle det senare även innefatta graviditeter som uppkommit när användaren haft oskyddat sex under röda dagar. Detta är varför det ibland kan visas olika pearl index för samma metod.