Om du använder daysyView utan daysy så kan du manuellt mata in dina temperaturvärden. Om du har kopplat ihop den med daysy så kan du inte manuellt mata in dina temperaturvärden då daysy gör detta automatiskt vid synkronisering. Mensdata för de senaste tre dagarna kan du mata in eller ändra i daysyView. Vi rekommenderar att du synkar daysy direkt om du ändrar i mensdatan.