Om du av någon anledning har en ovanligt liten temperaturförändring kommer p-datorn daysy visa rött under en längre period för att sedan gå över till gult och till sist visa grönt igen.

Små temperaturförändringar kan indikera att det finns en hormonell obalans i kroppen. Vid en monofas (cykel utan ägglossning) förekommer ingen temperaturförskjutning eftersom ingen ägglossning skett. Vid CLI (corpus luteum insufficiency, progesteronbrist) kommer inte heller någon nämnvärd temperaturförhöjning ske då kroppen inte producerar tillräckligt med progesteron för att basaltemperaturen ska höjas. Kvinnor i klimakteriet kan också uppleva mindre temperaturhöjningar eftersom nivåerna av östradiol och progesteron sjunker. Det kan också bero på mätningar som inte gjorts på rätt sätt. Var noga med att hålla termometersensorn stilla under tungan och håll munnen stängd under hela mätningen. Försök att alltid mäta på samma ställe i munnen för att minimera onödiga variationer i temperaturvärdena.