Detta innebär att du är i din infertila period och sannolikheten för en graviditet är mycket liten eller obefintlig.