Hur du läser av din cykelstatistik på DaysyView:
I DaysyView sammanfattas statistiken för samtliga cykler i en graf och i en tabell. I tabellen kan du bland annat se följande parametrar:

 • Hur många cykler som utvärderas
 • Hur många mätvärden som saknats vid varje cykel
 • Hur lång cykeln är i dagar
 • På vilken dag ägglossningen sker
 • Vilken medeltemperatur du har i lågfas
 • Vilken medeltemperatur du har i högfas
 • Hur hög temperaturökningen är vid ägglossning
 • Hur många dagar högfasen är.
Riktvärden:

 • En balanserad cykel brukar vara ligga på 28-35 dagar
 • Din ägglossning bör ske i mitten av cykeln.
 • I en cykel på 28 dagar bör ägglossningen inträffa på dag 14.
 • En basaltemperatur ligger något lägre i gradtal än den aktiva kroppstemperaturen som du får när du mäter med en vanlig febertermometer. Dock är en medeltemperatur på 35-35,5 för låg.
 • En normal temperaturökning vid ägglossning ligger på runt en halv grad celsius.
 • Lågfasen (mellan första mensdag och fram till ägglossning) kan variera i längd men högfasen bör alltid ligga på 11-14 dagar.