Studier som jämfört endast temperaturbaserade metoder med de som använder även ytterligare parametrar såsom slidsekret och menssmärta har inte visat på någon fördel. De metoder som använt fler parametrar har till och med visats sig i flera fall leda till ökad osäkerhet och reducerad säkerhetsmarginal. Det visades inte heller någon skillnad på de kvinnor som var erfarna inom naturlig familjeplanering och de som inte var vana.